Wegwijzer Circulair inkopen van MVO Nederland

Circulair Inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private inkooporganisaties. Zo hebben inmiddels ruim 40 organisaties hun ambities om circulair in te kopen vastgelegd in de Green Deal Circulair Inkopen. Maar hoe brengt u circulair inkopen in de praktijk?

WAARBIJ HELPT DE WEGWIJZER?

De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt u op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Onder circulariteit verstaan wij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen en componenten. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

De wegwijzer is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Om van circulair inkopen een succes te maken is het belangrijk dat niet alleen inkoop maar de andere afdelingen betrokken zijn en er breed draagvlak is voor de circulaire inkooptrajecten.

Bekijk hier de Wegwijze voor circulair inkopen ontwikkeld door MVO Nederland