Thank you for ordering!

Business Model Template | werkblad circulair

 • 09/09/2019
 • 1 pagina's

Business Model Template | werkblad lineair

 • 09/09/2019

Business Model Template

 • 09/09/2019
 • 98 pagina's

Infographics Werkboek Circulair Organiseren

 • Infographics voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel

  Hieronder volgt een overzicht van de bedrijven en partijen die meegewerkt hebben aan een infographic. Elk van deze infographics geeft aan hoe de kringloop is ingericht en welke partijen daarbij betrokken zijn. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de tijd die zij in ons en daarmee in dit werkboek geïnvesteerd hebben. Met regelmaat wordt in dit werkboek naar deze infographics verwezen. Er staat in alfabetische volgorde een opsomming van de betreffende bedrijven en instellingen, hun websites en een korte omschrijving van wat zij doen in.

 • 17/05/2018

Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel

 • TIJDELIJK  UITVERKOCHT Met dit werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel. De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit werkboek geschreven. Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie. Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.
 • 19/05/2018
 • 82 pagina's