Publicaties

Vanuit de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit Nijmegen) en met Stichting OCF 2.0 en een groot aantal partners wordt met regelmaat onderzoek verricht op het terrein van de WEconomy, Nieuwe Business Modellen, Hybride Bankieren en de Circulaire Economie. Van deze onderzoeken verschijnen geregeld publicaties in de vorm van boeken, Working Papers of slides.


Publicaties bestellen

Boeken en rapporten kunt u bestellen of als sprake is van een e-publicatie afrekenen met iDeal en direct daarna downloaden. Na betaling ontvangt u een automatisch gegenereerde factuur. De bestelde publicaties worden u binnen enkele dagen per post toegestuurd. Slides zijn te vinden op slideshare.

Gratis publicaties

Een aantal publicaties is gratis in ruil voor uw emailadres. Wij gebruiken dat om u op de hoogte te houden van onze activiteiten middels de Nieuwsbrief. Daar geeft u dan ook toestemming voor.

Aanvragen gratis publicatie
Login gratis publicaties

 

Jan Jonker  Duurzaam Organiseren

Duurzaam, circulair en inclusief organiseren is voor elk bedrijf een must. Dat vraagt om een generatie businessmodellen gebaseerd op anders denken over impact en waardecreatie.  

Jan Jonker, Niels Faber en 10 medeauteurs hebben anderhalf jaar lang gewerkt aan een boek over duurzaam organiseren. Hun Business Model Template biedt aan de hand van 3 fasen en 10 stappen een gestructureerde aanpak, waarmee een nieuw duurzaam businessmodel kan worden ontwikkeld of een bestaand businessmodel kan worden verduurzaamd. 

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het vormgeven van de transitie naar een duurzame samenleving geeft hij handvatten voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame businessmodellen. Jonker is betrokken bij ruim 25 boeken over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Het boek Duurzaam Organiseren: Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen wordt uitgegeven door Boom/Management Impact en is als e-boek gratis te downloaden/bestellen.

De gedrukte versie bestelt u bij uw boekhandel.

SamSam Bankieren baant de weg naar een inclusieve, circulaire economie. Door een nieuw ontwikkelde app kunnen mensen transacties aangaan zonder geld te gebruiken. Op initiatief van Jan Jonker is er in de afgelopen vier jaren nagedacht over hoe de capaciteit van producten en diensten beter benut kan worden, door gebruik te maken van intelligente, technologische oplossingen. Het onderzoek heeft geleid tot de ‘SamSam Bankieren app’, een ruil-app onderlegd met een ingenieus algoritme.
De app werkt eigenlijk heel simpel; de app maakt inzichtelijk wat beschikbaar is in een wijk en matcht vraag en aanbod. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kledingstukken die ‘over’ zijn worden uitgewisseld, een weinig gebruikte fiets worden uitgeleend of gitaarles gegeven worden. Het algoritme zorgt ervoor dat er ketens van vraag en aanbod worden gevormd, waardoor producten niet één op één, maar in een netwerk kunnen worden uitgewisseld. Voor het idee van de ruil-app ontvingen Prof. Jan Jonker en de mede-bedenkers de Asito Sociale Innovatieprijs. De website die gebruikt werd bij de pilot in Heerde is te vinden op http://www.samsambank.nl, de app kunt u downloaden via de bekende shops.


Hieronder vindt u een overzicht van de boeken en rapporten die tot dusver zijn gepubliceerd.

Boeken


E-boeken

Werkboek
Circulair Organiseren

€ 0
Vraag gratis werkboek aan


This workbook is also available in English

Infografics
behorend bij het werkboek

€0
Vraag infographics werkboek aan


These infographics are also available in English

Een zwaluw voorspelt veel goeds (eboek)

Resultaten van het landelijke onderzoek 2016-2017 naar Business Modellen voor de Circulaire Economie
Dit boekje kan éénmaal worden gedownload.  Na 30 dagen verloopt uw download link. U ontvangt geen papieren exemplaar!

Bestel het hier

Het boek is gratis te downloaden  als e book via de site Nieuwe businessmodellen.nl, of als boek te bestellen via de boekhandel of Boom management.