Matchmakers Bijeenkomst ‘Circulaire Accounting’ NWO |16 mei 2019

Wanneer: donderdag 16 mei 2019.
Waar: TNO (De Uithof), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur.

Verkennen van een Nationaal onderzoeksprogramma voor business-, reken- en impactmodellen.


09.30 uur – 10.00 uur Inloop en registratie
10.00 uur – 10.15 uur Woord van welkom en toelichting op opzet en doel van de bijeenkomst door Jan Jonker (Radboud Universiteit & TNO), dagvoorzitter, dagvoorzitter
10.15 uur – 10.45 uur  Hans Stegeman (CFO Triodos Bank – Zeist): Circulaire economie in een lineaire omgeving.
De circulaire economie is tot nu toe vooral het domein van denkers en doeners over grondstofstromen, productontwerp en businessmodellen. Circulariteit helpt om kringlopen te sluiten waarbij waardebehoud van producten en materialen voorop staat. Het tweede deel van CE, economie, wordt echter vaak niet geanalyseerd. Terwijl juist de institutionele inrichting van de economie de huidige lineaire economie bepaalt. Wat zijn de uitdagingen?
10.45 uur – 11.15 uur Paul Hurks (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants)
De nieuwe (circulaire) economische realiteit gaat over waarde en impact en die is wellicht niet meer goed uit te drukken in termen als financiële positie en winstgevendheid. Kern van deze key-note is of en zo ja hoe huidige verslaggevingsregels/-conventies de transitie naar een nieuwe economie belemmeren.
11.15 uur – 11.45 uur Koos Wagensveld (Radboud Universiteit en lector Financial Control HAN)
In de key-note staat de vraag centraal in hoeverre de huidige basisconcepten van accounting toepasbaar zijn voor het sturen op meervoudige waarden. Het blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Twee mogelijke oplossingsrichtingen worden verkend: ‘Triple-entry’ accounting en de ‘Recognised Comprehensive Accounting Principles for New Accounting’ van Reporting 3.0.
11.45 uur – 12.15 uur Discussie


14.00 uur – 15.00 uur drie parallelle workshops over verschillende aspecten van Circulaire Accounting
Workshop 1 : Egbert Willekes (Haagse Hogeschool & Radboud Universiteit)
We bespreken in deze workshop op welke manier de 10 accounting concepten van toepassing kunnen zijn binnen de circulaire economie, om te kunnen sturen op meervoudige waarden. Tegen welke problemen lopen we dan aan en aan welke oplossingsrichtingen kunnen we dan denken? Het doel is om ons gezamenlijk te oriënteren op mogelijke onderzoeksgebieden, waarin genoemde problemen en oplossingsrichtingen verder kunnen worden uitgewerkt.
Workshop 2 : Cecile van Oppen (Copper8)
Het implementeren van circulaire verdienmodellen zoals lease en koop-terugkoop wordt nu niet gestimuleerd. Zowel boekhoudkundig als belastingtechnisch is het lastig om circulaire bedrijfsvoering het nieuwe normaal te maken. In deze workshop onderzoeken wij samen met jullie aan de hand van praktijkcases waar deze hobbels liggen, én willen wij kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen.
Workshop 3 : Marleen Jansen Groesbeek (Lector Sustainable Finance and accounting, Avans Hogeschool)
Van impact meten naar hybrid accounting. De nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie zouden serieuzer genomen worden als ondernemers en onderzoekers impact beter zouden kunnen meten en uitdrukken in betrouwbare cijfers. Monetariseren is een manier, en er zijn andere wegen die kunnen helpen. Wat zijn dan die andere manieren en hoe gebruiken we die voor een systeem dat de circulaire business modellen op een hoger plan brengen?

15.00 uur – 15.30 uur Pauze

15.30 uur – 16.30 uur  Drie parallelle workshops om de contouren van een nationaal onderzoekprogramma ‘Circulaire Accounting’ te verkennen. Locatie Kantine TNO/UU begane grond.
Workshop 1 : Naomi Montenegro Navarro
Workshop 2 : Jessica Doorn
Workshop 3 : Frank Berkers

16.30 uur – 17.00 uur Plenaire afronding met input workshopleiders en discussie met zaal met als resultaat aanzet voor de vervolgstappen op weg naar een nationaal onderzoeksprogramma o.l.v. Jan Jonker, dagvoorzitter


Presentaties zijn hier voor de aanwezigen  bij de bijeenkomst te vinden:

Paul Hurks: Download hier

Jan Jonker: Download hier

Hans Stegeman: Download hier

Koos Wagenveld:  Download hier