Nieuwe Business Modellen | Een Verzameling Duurzame Columns 2018

0.00

Duurzame Columns 2018
In 2018 is weer veel gebeurd… In januari werden de Transitieagenda’s Circulair Economie ten doop gehouden. Die agenda’s zijn de uitwerking van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (2016) en het daarop volgende Grondstoffenakkoord (2017). Tegelijkertijd is begonnen met een fundamentele revisie van het Klimaatakkoord (2014) en ligt er een concept Klimaatwet. Internationaal zie we de Eu steeds meer lange-termijn beleid maken rond grondstoffen én sociale inclusiviteit. Maar er is haast nodig; dat blijkt uit de groeiende berg aan cijfers over klimaatverandering en de impact die dat heeft op ons dagelijkse leven, op de biodiversiteit en op eigenlijke alle aspecten van ons doen en laten. De beelden op televisie en in kranten over overstromingen, extreme droogte en smeltende ijskappen laten daar geen misverstand over bestaan.
Leeft er met en door die niet aflatende berichtgeving een gevoel van urgentie onder het grote publiek? Dat is moeilijk te zeggen, maar er is een groeiende groep mensen die het gevoel heeft dat er echt iets moet gebeuren en wel snel! De auteurs die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd aan de twee-wekelijkse blogs op DuurzaamNieuws, geven allemaal op hun eigen manier hun mening over die noodzaak tot verduurzaming. Deze bundel bevat alle teksten van het afgelopen jaar en vormt de afsluiting van 4 jaar publiceren van waardevolle inzichten.

Jan Jonker

Categorie: