Infografics bij het boek:” Circulair Organiseren : Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel”

35.00 inc. BTW

Alleen de infografics kringlopen ontvangen?

Als bijzonderheid kent het werkboek een verzameling infographics van kringlopen. Met deze infographics willen we in beeld brengen hoe partijen met elkaar een bepaalde kringloop hebben gesloten. Soms zijn dat hele grote kringlopen (zoals bij koffie, water of papier) soms relatief kleine (zoals bij koffiedik, sinaasappelschillen of boxershorts). Soms zijn het kringlopen op basis van door mensen gemaakte materialen, soms op basis van biologische materialen (zie bijvoorbeeld de infographic van Peeze). Sommige van die kringlopen kennen een korte doorlooptijd van enkele dagen (bijvoorbeeld verpakkingsfolie) sommigen gaan heel lang mee (zoals vlakglas), maar wat al die kringlopen ondanks hun grote verscheidenheid gemeen hebben, is dat de betrokken partijen in staat zijn gebleken het sluiten van een kringloop te realiseren. Dat gebeurt vaak in weerwil van alle mogelijke en ook nog onverwachte tegenwerking op verschillende vlakken zoals sociaal, organisatorisch, fiscaal, juridisch, emotioneel, hygiënisch, enzovoort. Navigatie voor de lezer 12 Het vinden van een grote verscheidenheid aan functionerende kringlopen, het vragen om toestemming én het vervolgens grafisch weergeven van een kringloop (waar ook weer toestemming voor gevraagd is) is bijna een onderzoek op zich. Om die kringlopen te vinden hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomsten van het landelijke onderzoek naar Businessmodellen voor de Circulaire Economie, uitgevoerd vanuit de Nijmegen School of Management tussen 2016 en 2017. Onderdeel van dat onderzoek is, naast het gebruiken van een enquête, ook geweest het maken van een overzicht van alle ‘groene’ bedrijven in Nederland. Dit overzicht is tot stand gekomen om alle mogelijke lijstjes waarop bedrijven een ‘auto-claim’ uiten over hun eigen duurzame activiteiten samen te vatten. Het overzicht dat hierdoor ontstaan is en een selectie van respondenten is aangevuld met een bonte waaier aan suggesties van congresbezoekers, respondenten, kritische lezers, enzovoort die dankbaar ontvangen zijn.

Het WP is geschreven onder Creative Commons Licentie. Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren, te distribueren, te vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt, en afgeleide werken of delen daarvan onder identieke voorwaarden worden verspreid. Stukken uit dit paper mogen overgenomen worden mits met schriftelijke bronvermelding. Overname is toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur, Jan Jonker. Contact: office@nieuwebusinessmodellen.nl De auteurs hebben ernaar gestreefd een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in deze uitgave voorkomen of voor onbedoelde effecten die door het gebruik van de inhoud van dit werkboek mogelijk zouden kunnen optreden. Aan dit werkboek kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Bij gebruik van deze tekst graag de volgende referentie hanteren: Jonker, J., Kothman, I., Faber, N. en Montenegro Navarro, N. (2018). Circulair Organiseren: Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Doetinchem: Stichting OCF 2.0. Achterin dit werkboek zit een set infographics over kringlopen. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met de verschillende bedrijven en instellingen. Mocht u een of meerdere van deze infographics willen gebruiken, dan verzoeken wij u toestemming te vragen aan het desbetreffende bedrijf of instelling. De auteurs van dit werkboek kunnen deze toestemming niet verlenen.

De infografics zijn in A4 formaat gedrukt op235 grams paperwise.

Uitverkocht

Categorie: