Samenvatting voorlopige uitkomsten pilot circulaire business modellen in Oost Nederland 2016

Hier vindt u de samenvatting van de voorlopige uitkomsten  van de pilot circulaire business modellen in Oost Nederland als

Working Paper