Biografie Hans Stegeman

Hoofdeconoom Nederland van de Rabobank (nu werkzaam bij Triodos Investment Management)

Ten tijde van dit onderzoek was  Hans Stegeman hoofdeconoom Nederland van de Rabobank.  Hij is verantwoordelijk voor het onderzoek dat plaatsvindt op het gebied van de Nederlandse economie.

Hans werkt sinds 2007 in verschillende functies en rollen bij de Rabobank. Van senior econoom, strateeg, tot hoofd Internationaal en Nationaal Onderzoek. Het team RaboResearch Nederland volgt en analyseert de Nederlandse economie in al haar facetten. Daarbij komen conjuncturele en structurele macro-economische vraagstukken, de overheidsfinanciën, de woningmarkt en de diverse regionaal-economische ontwikkelingen aan bod.

Hans heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met langetermijnontwikkelingen en scenario’s, strategie, duurzame en circulaire economie. Natuurlijk volgde en becommentarieerde hij ook de (inter-)nationale economische ontwikkelingen op korte en lange termijn.
Hans heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en werkte hiervoor onder anderen als onderzoeker bij het Centraal Planbureau.

Thans is  Hans Stegeman werkzaam bij Triodos Investment Management. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over de macro-economie van de circulaire economie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.