Kringlopenladder voor de circulaire economie | Sigma 1 – februari 2017

Fasegewijs werken aan implementatie van circulair organiseren

De circulaire economie is gebaseerd op het sluiten van kringlopen. Hierin worden grondstoffen en materialen zo lang mogelijk behouden en hergebruikt. Kringlopen sluiten gebeurt in fasen, beginnend bij relatief eenvoudig bij een of enkele organisaties, tot aan grotere complexiteit op systeemniveau. In dit artikel presenteren de auteurs de Kringlopenladder, die organisaties inzicht biedt in hun prestaties op het gebied van de circulaire economie en handvatten voor verdere ontwikkeling.

lees verder