Kringloopladder voor de Circulaire economie | Nijmegen maart 2017

Fasegewijs werken aan de implementatie van circulair organiseren.

In de lineaire economie worden producten niet ontworpen op hergebruik. De grondstoffenvoorraad op aarde is echter beperkt en het is in ons eigen belang hier spaarzamer mee om te springen. Bovendien groeit de wereldbevolking gestaag. Allemaal mensen die gebruik maken van dezelfde voorraad aan beperkte grondstoffen. In de circulaire economie (CE) staat de idee centraal grondstoffen, materialen en halfproducten zo lang mogelijk in omloop te houden en ondertussen de eigenschappen hiervan te behouden en bewaken. Centraal in de circulaire economie staat de idee grondstoffen (verwerkt in producten) zo lang mogelijk in omloop te houden.

De realisatie van de CE vraagt een andere wijze van organiseren. Organisaties gaan van de organisatie van een halve kringloop (de klassieke waardeketen van input – throughput – output) naar de organisatie van een hele kringloop (de waardecyclus). Niet langer staat ‘de organisatie’ centraal, maar de kringlopen rond een grondstof die partijen samen in de tijd organiseren. Het gaandeweg sluiten van die materiële kringlopen vormt de kern van de organisatie-opgave in de CE. Wij onderscheiden vijf fasen voor het sluiten daarvan. Iedere fase kent een eigen prestatieniveau, dat oploopt van eenvoudig naar complex.

In de transitie op weg naar de realisatie van de CE komen vraagstukken op zoals de minimalisatie
van lekkage, de gevolgen voor arbeid, de rol van het institutioneel kader, de rol van organisaties,
modellen voor samenwerking en governance in kringlopen, het beheer van de verdeling van grondstoffen, verdienmodellen, et cetera. Deze complexe vraagstukken dwingen om met elkaar veel fundamenteler na te denken over het concept CE op verschillende van de genoemde niveaus!

Jan Jonker en Niels Faber

Het hele whitepaper kunt u hier  als  PDF downloaden