Een zwaluw voorspelt veel goeds (ebook)

Resultaten van het landelijke onderzoek 2016-2017 naar Business Modellen voor de Circulaire Economie

U heeft dit als een papieren boekje ‘gratis’ ontvangen als u op 18 mei de conferentie  bezocht heeft.

Daarna is het beperkt te bestellen als boek. Wel blijft het beschikbaar als ebook. U ontvangt dan geen boekje maar een download.

Bestel het hier


De inhoudsopgave kunt u downloaden: