Middagprogramma Regiotour 19 Mei #BMCE

Alle regiotours starten om 9.30 uur of om 14.00 uur. Let op: bij sommige regiotours wordt dan ook direct vanaf die locatie vertrokken en kunt u zich al eerder melden.
Behalve als het nadrukkelijk anders staat vermeld, wordt u geacht zelf tot aan deze locatie te komen. Mocht een ochtend- of middag tour meerdere locaties aandoen, dan wordt er voor transport op locatie gezorgd.

U kunt maximaal 2 regiotours op deze dag volgen: één ochtend en/of één middag regiotour.
Houdt u ook rekening met de afstand tussen beide locaties? Tussen de verschillende locaties van de regiotours moet u zelf voor transport zorgen. Bij onvoldoende animo, gaat een tour niet door. Per locatie kan het minimumaantal deelnemers verschillen. U wordt uiteraard tijdig geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van een bepaalde tour. Alleen daar waar het expliciet vermeld staat zal voor een lunch gezorgd worden; anders wordt u geacht voor uw eigen lunch te zorgen.

Aan de samenstelling van dit programma is de grootst mogelijke zorg besteedt. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, of afkomstig van derden, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


PROGRAMMA
13:45 u. Ontvangst en registratie
14:00 u. Welkomstwoord (met korte video) en mede namens Circles en St. OCF
14:10 u. Plastic Coöperatie Culemborg: bedrijven zonder plastic afval
14:30 u. Rondleiding door productielocatie met gelegenheid tot vragen stellen
15:00 u. Invullen Plastic Scan door deelnemers onder begeleiding en dwarsverbanden vaststellen om zelf aan de slag te gaan
15:20 u. Plastic ‘peeskamers’ met de deelnemers
15:50 u. Vertrek naar Gispen
16:00 u. Presentatie door Gispen over resultaten van Plastic Coöperatie Culemborg: Sett Sofa van 100% recycled plastic
16:15 u. Gelegenheid tot stellen van vragen
16:20 u. Afsluiting met naderhand netwerkborrel
17:00 u. Einde

GISPEN & Searious Business

Locatie: GISPEN start op Textielweg 20 te Culemborg en vervolgt daarna op Parallelweg West 23 te Culemborg
Thema: starten van lokale plastic coöperatie
Vorm bijeenkomst: bedrijfsbezoek / themabijeenkomst
Doelgroep: de Nederlandse maakindustrie of logistieke sector (geen dienstverleners).
Websites: www.gispen.com & www.seariousbusiness.com
Aantal deelnemers: 40

Meteen aan de slag met circulaire economie? Heel concreet: hoe pak je plastic verspilling aan? In het ‘Living Lab’ in Culemborg hoor en zie je meer over de kansen die slimmer gebruik van plastic je biedt. Interactie volop met de ‘plastic peeskamers’ waarin potentiële oplossingen verder worden verkend. Sluit je aan bij een netwerk van succesvolle ondernemers die kiezen voor bedrijfsvoering zonder plastic afval!


PROGRAMMA
14:00 u. Ontvangst, introductie en welkom mede namens Circles en St. OCF
14:10 u. Presentatie Unipro
14:30 u. Presentatie Texperium
15:10 u. Presentatie Denimtex
15:30 u. Live demonstratie Denimtex
16:15 u. Borrel
17:00 u. Afsluiting

 TEXTIEL 2.0

Locatie: Texperium, Elektrostraat 5, 7483 PG Haaksbergen
Thema: Textiel 2.0
Vorm bijeenkomst: bedrijfsbezoek en themabijeenkomst
Doelgroep: ondernemers, start-ups, beleidsmakers
Website: www.unipro.nl
Aantal deelnemers: 50

De regiotour ‘Textiel 2.0’ gaat naar het duurzame industrieterrein Stepelo in Haaksbergen waar we in het hart van Twente in de wereld van textiel duiken. Maurice Beijk van Unipro zal de bijeenkomst aftrappen met een inleiding over hoe je als bedrijf op en top duurzaam en circulair kunt zijn. Paula Konter van het Texperium geeft ons inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van lokale vezels (hennep, wol en gerecyclede vezels) in aantrekkelijk en hoogwaardig textiel. Vervolgens zal Bas van der Geest het verhaal vertellen over Denimtex, een hoogwaardige wanddecoratie op basis van gerecycled textiel. Na de presentatie zal Bas een live demonstratie geven van het aanbrengen van Denimtex.


PROGRAMMA
14.00 – 14.15 u. Ontvangst met koffie en thee
14.15 – 14.30 u. Welkom namens WUR, CCS en mede namens Circles en St. OCF
14.30 – 15.15 u. Rondleiding op De Marke (in groepen)
15.15 – 16.15 u. Ervaringsverhalen van 3 bedrijven. Samen illustreren ze de kansen en uitdagingen in de keten van afval naar grondstof.
16.15 – 17.15 u. Plenaire discussie tussen bedrijven en onderwijs, afgewisseld met pitches door studenten
17.15 – 17.30 u. Afsluitende borrel

Melkveeproefbedrijf De Marke

Locatie: Melkveeproefbedrijf De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo (Gld)
Thema: commercieel haalbare restverwaarding, zoals mest, maar ook andere reststromen.
Vorm bijeenkomst: bedrijfsbezoek / themabijeenkomst
Doelgroep: bedrijven in agrofood en daar om heen, m.n. MKB, uitdrukkelijk NIET alleen boeren
Website: http://www.wur.nl/nl/locatie/locatie-De-Marke.htm
Aantal: 20

De circulaire melkveehouderij: ’Waarde creëren met reststromen’
Ondernemers in Oost-Nederland zijn bovengemiddeld actief in het creëren van nieuwe marktkansen binnen de bio-based en circulaire economie. Aan ideeën geen gebrek, maar wordt er ook geld mee verdiend? Dat is de centrale vraag tijdens deze regiotour bij De Marke in Hengelo (Gelderland). Welke kansen zien ondernemers en hoe helpen onderzoekers van Wageningen University & Research deze kansen te verzilveren?
Het Melkveeproefbedrijf De Marke, onderdeel van de WUR, onderzoekt en demonstreert een schone en rendabele melkveehouderij. Eén van de doelen van De Marke is de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Concreet gaat het bij De Marke om de verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Mest en mineralen gebruiken ze zo efficiënt mogelijk, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie. Zo zorgen ze ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land voor melkproductie blijft.


PROGRAMMA
13.30u – 14.00u. Ontvangst met koffie en thee
14.00u – 14.15u. Welkom CleanTech Regio en mede namens Circles en St. OCF
14.15u – 15.15u. Diverse sprekers over circulair inkopen op landelijk, regionaal en lokaal niveau, met bijdragen van:
Wethouder duurzaamheid uit de CleanTech Regio: waarom de CleanTech Regio belang hecht aan circulair inkopen.
Tanja Klip, Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: Wat zijn de consequenties van circulaire economie voor bestuurders?
Jan Willem Dronkers (onder voorbehoud): over hoe zij hun organisatie in beweging krijgen.
15.15u – 16.15u. Ervaringsverhalen uit de praktijk: Sander Lubberhuizen: projectleider gemeente Apeldoorn. Erick Wuestman: adviseur circulair inkopen bij Stichting Circulaire Economie en partner CIRCLES.
16.15u – 16.30u. Afsluiting door Luc Pennings, CleanTech Regio Development
16.30u. Afsluitende borrel

Gemeente Brummen

Locatie: Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
Thema: circulair inkopen
Vorm bijeenkomst: lezingen met interactie/themabijeenkomst
Doelgroep: belangstellenden voor duurzaam inkopen
Website: www.cleantechregio.nl
Aantal deelnemers: 60

Circulair inkopen: aanbesteden met het touwtje uit de brievenbus
Circulair inkopen vraagt vertrouwen. Zowel intern als extern vraagt dit om een compleet andere benadering. ‘Hoe koop je circulair in en maak je van je uitgaven een aanjager van circulaire economie impact? ’‘Hoe betrek je de organisatie bij nieuwe processen rondom circulair verantwoord inkopen van producten en of diensten?’ ‘Werkt aanbesteden zonder regels?’ ‘Hoe voorkom je dat met zorg opgestelde protocollen en regels innovatie blokkeren, waardoor circulariteit niet van de grond komt?’ Allemaal vragen waar u deze middag een antwoord op of in ieder geval discussie over kunt verwachten.


PROGRAMMA
13.30u – 14.00 u. Ontvangst bij de DAR
14.00u – 15.00 u. Welkom namens DAR , mede namens Circles en St. OCF
15.00u – 16.00 u. Rondleiding op de milieustraat van de DAR
16.00 u. Napraten onder genot van een drankje

 

DAR NV en De Groene Hub

Locatie: DAR NV, Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen
Thema: inzet afval en restproducten
Vorm bijeenkomst: bedrijfsbezoek / themabijeenkomst
Doelgroep: ondernemers, beleidsmakers
Website: www.groenehub.nl
Aantal deelnemers: 30

De groene delta van Nijmegen
Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Euro’s die volgens De Groene Hub ook prima ingezet kunnen worden in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof en elektriciteit uit zon en wind kan de regio namelijk prima zelf produceren. Een groeiend aantal bedrijven participeert al in deze groene regionale economie. Want groene groei, winst en gezonde concurrentie gaan prima samen.
Aan de rand van Nijmegen ligt bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen met onder andere afvalverwerker en energieproducent ARN, de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland en de Nijmeegse energiecentrale van GFD Suez.
Verschillende bedrijfsinnovaties en projecten op bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen vallen onder de paraplu van De Groene Hub, zoals: vergistingsinstallatie, aanleg warmtenet, industriële aanleg zonnepanelen, samenwerking ARN en Waterschap en initiatieven op de locatie van Electrabel.

Tijdens deze regiotour in Nijmegen bezoeken we de DAR. DAR is een publiek bedrijf dat diensten op het gebied van beheer van afval/grondstoffen (130 miljoen kilogram) en openbare ruimte (310.000 inwoners) aanbiedt aan haar aandeelhouders: zes gemeenten in de regio Nijmegen. DAR staat voor de uitdaging om de traditioneel lineaire benadering van afvalbeheer om te bouwen naar een schakel in de circulaire economie. Hierbij zoekt DAR naar de integratie van het duurzaam afval/grondstofbeheer met het beheer van de openbare ruimte.