Cirkelstad Arnhem Nijmegen / Het nieuwe bouwen

Contactgegevens

Kwakkenbergweg 168
6571 GB Berg en Dal
Mail: maarten@cirkelstadarnhemnijmegen.nl
Webste: http://www.hetnieuwebouwen.org
Contactpersoon:
Maarten Barckhof

Start Initiatief: 08/04/2016

Samenvatting
Systeemaanpak om doorbraken te realiseren in het sluiten van materiaalkringlopen in de bouwsector.


Welke partijen zijn er bij het circulaire business model betrokken behalve uzelf ?
Cirkelstad Arnhem Nijmegen is onderdeel van Cirkelstad NL. In diverse steden en regio’s wordt toegewerkt naar Green Deals. Per Cirkelstad zijn er diverse partijen actief (overheden, ondernemers, kennisinstellingen). Onderling wordt er kennis gedeeld.

Uitgebreide omschrijving
We zijn ketenregisseurs die werken vanuit Cirkelstad Arnhem Nijmegen. Cirkelstad NL is een landelijk ecosysteem dat kennis deelt. In onze regio benaderen we voorlopers in de bouw en proberen vastgoedeigenaren (met name overheden) zover te krijgen dat ze concrete stappen gaan zetten op het circulair maken van de bouw. Dat is een taaie materie. We proberen bij hen een nieuwe manier van denken tussen de oren te krijgen, en proberen onszelf hierin ook flexibel op te stellen (door o.a. kennis te delen). Het is lastig: we staan met 1 voet in de nieuwe economie en met 1 voet in de oude.

Kunt u aangeven welke waarde(n) u creëert? Naast financiële waarden kunnen dat b.v.ecologische waarde, sociale waarde of andere waarden zijn.
financieel, sociaal, ecologisch

Welke kringlopen bent u aan het sluiten met uw circulaire business model?
De bouw is grootverbruiker van grondstoffen. Het is nodig om over te schakelen naar een onuitputtelijke bron van bouwmaterialen (biobased bouwen). Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en het overige bouwproces.De bouw levert 40% van al het geproduceerde afval. Recycling is vaak laagwaardig (downcycling) en hergebruik is nihil. Om te komen tot een circulair bouw- en sloopproces zal dit proces radicaal anders moeten worden ingericht.

Heeft u gekozen voor een specifieke strategie? Zo ja kunt u deze dan kort typeren.
1. Het ‘ecosysteem’ van Cirkelstad NL
2. Op lokaal en regionaal niveau gerichte benadering van vastgoedeigenaren (o.a. overheden als launching customers) en van voorlopers in de bouw.
Met welke verdienmodellen werkt u? Het kunnen er meerdere zijn. Denk bv aan pay-per-use, product as service of cascaderen.

Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 1-5

Onderzoek

 

Vestiging