Pooling Partners

Contactgegevens
Prinses Beatrixstraat 35
4024 HL Eck en Wiel

Mail: m.soeterbroek@poolingpartners.com
Website: http://www.poolingpartners.com/nl-nl/
Contactpersoon: mevr.  M.C.H. Soesterbroek

Start Initiatief: 1891

Samenvatting

Pooling Partners is marktleider in Europa op het gebied van geïntegreerde, full-service poolingdiensten en productie van houten pallets en kisten.

Uitgebreide omschrijving

Het Nederlandse familiebedrijf, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1891, biedt drie soorten poolingnetwerken : de IPP Logipal pool, het netwerk van PAKi Logistics en het PRS Return System.

De IPP Logipal-pool is toonaangevend in verhuur van pallets en boxen voor de FMCG en andere logistieke ketens in heel Europa. Via een uitgebreid netwerk van servicecentres huren klanten IPP-poolmateriaal voor opslag en transport van hun producten. Dankzij de IPP Logipal poolingexpertise van het ophalen, repareren en hergebruiken, ontvangen klanten hun poolmateriaal waar en wanneer ze het nodig hebben.

Het Europese netwerk van PAKi is leidend op het gebied van poolmanagement van uitwisselbare en gestandaardiseerde ladingdragers, zoals Europallets en draadboxen. Het netwerk zorgt ervoor dat klanten pallets en boxen van de juiste kwaliteit ontvangen en hun materiaal weer kunnen inleveren waar en wanneer het hen het beste uitkomt. Het fijnmazige netwerk beschikt over meer dan 10.000 poolingstations door heel Europa.

Het PRS Return System is een efficiënt en betrouwbaar poolingsysteem voor gebruikers van CP-pallets in de complexe logistieke ketens in de polymerenindustrie in Europa en Turkije. Door herbruikbare pallets in te zetten heeft het systeem er in de afgelopen twintig jaar voor gezorgd dat de hoeveelheid afval van verpakkingsmateriaal in deze industrie flink is verminderd.

Pooling Partners is een exponent van de circulaire economie. Het bedrijf stimuleert recuperatie, herstel en continu hergebruik van gestandaardiseerde pallets en boxen in efficiënte en duurzame poolingsystemen. Pooling Partners ondersteunt ecologisch verantwoorde bosbouw en produceert en repareert per jaar meer dan 20 miljoen pallets en boxen van PEFC™ of FSC® gecertificeerd hout.

De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro en bijna 800 werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Betuwe. Meer informatie is te vinden op www.poolingpartners.com.

Welke kringlopen sluit u er mee?
Het bedrijfsmodel van Pooling Partners is circulair en begint bij het inkopen van hout. Door het gebruik van snelgroeiend naaldhout uit duurzaam gemanagede bossen stellen wij onze belangrijkste grondstof voor de toekomst zeker. Het overgrote deel van ons hout is afkomstig van PEFC™ of FSC® gecertificeerde bossen uit Europa. Door strikte wetgeving en verantwoord management neemt het totale bosareaal in Europa ieder jaar toe.

Ondanks de efficiënte productiemethoden blijft er altijd een deel resthout over. Dit hout vindt een duurzame bestemming. Houtkrullen worden bijvoorbeeld verkocht als stalbedding aan boeren en overig resthout wordt verwerkt in onder andere spaanplaten of dient als energiebron voor onze droogovens.

Na productie wordt een deel van de pallets toegevoegd aan een van onze pools. Onze pooling tak is gespecialiseerd in het optimaliseren van logistieke processen. Hierdoor worden er niet alleen transportbewegingen, en dus kosten, bespaard voor de klant. Ook het hergebruik van pallets wordt gestimuleerd. Een pallet circuleert gemiddeld 10 jaar in onze pool. Wanneer er defecten aan het pallet ontstaan worden deze gerepareerd zodat het altijd aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet en een pallet zo lang mogelijk inzetbaar blijft.

Kunt u aangeven welke waarde(n) u creëert? Naast financiële waarden kunnen dat b.v.ecologische waarde, sociale waarde of andere waarden zijn.
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Pooling Partners heeft impact op People, Planet en Profit op de volgende wijze:

People
In onze productielocaties werken wij volgens de hoogste veiligheidsstandaarden;Wij organiseren trainingsprogramma’s voor onze jonge talenten en ontwikkelprogramma’s voor ons management.

Planet
Ons doel is meer dan 95% van ons product opnieuw te gebruiken, en hout dat in de afvalfase belandt een nuttige toepassing te geven, ofwel in de vorm van andere toepassingen voor houtsnippers ofwel in warmteopwekking;
Wij verbeteren continu onze efficiency om het aantal transportkilometers van lege pallets te verminderen;
Al het hout dat wij gebruiken komt uit duurzaam beheerde bossen en meer dan 90% van het hout dat wij gebruiken is PEFC™ of FSC® gecertificeerd;
We verlagen de CO2 uitstoot in onze eigen productie en dienstverlening gestaag;
We ondersteunen onze klanten bij de verlaging van hun CO2-uitstoot in hun logistieke ketens door middel van optimale pooling van hun ladingdragers.

Profit
Wij verbeteren onze producten voortdurend op het gebied van duurzaamheid;
Wij onderscheiden ons doordat we excelleren in wat we doen (efficiency, kwaliteit en professionaliteit);
Pooling Partners zet de circulaire economie voorop: producten worden zo vaak mogelijk hergebruikt wat leidt tot een duurzaam business model.

Welke partijen zijn er bij het circulaire business model betrokken behalve uzelf?

Onze klanten, leveranciers, gebruikers, relaties, onze financiers en natuurlijk ons personeel

Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken?  500 en meer
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?  al onze klanten, leveranciers, poolingstations (10.000 alleen al), relaties, personeel, gebruikers, etc. etc. in Europa

Onderzoek
Heeft  a meegewerkt aan  het onderzoek BMCE 2016-2017

Vestiging