WELKOM

Lopend onderzoek
Businessmodellen
Circulaire Economie

Deze website richt zich op onderzoek naar de Circulaire Economie (CE) en meer in het bijzonder businessmodellen. Het is gebaseerd op onderzoek geïnitieerd vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen (Nijmegen School of Management). Het landelijke onderzoek is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Rabobank en een groot aantal partners. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in hoe bedrijven circulaire ideeën en principes in hun bedrijfsprocessen inzetten. De resultaten van dit onderzoek kunt u in de vorm van een onderzoeksrapport vinden bij Publicaties. De enquete staat nog open tot 1 januari 2019. Met deze enquete kunt u als respondent na gaan hoe ‘circulair’ u bent en waar kansen liggen om uw bedrijfsmodel te verbeteren.

Op basis van dit onderzoek is in de periode 2017-2018 een Werkboek Circulaire Business Modellen ontwikkeld. Het werkboek biedt concrete handvatten voor het ontwikkelen van uw eigen business model. Het wordt ten doop gehouden op 17 mei 2018 tijdens het Circulaire Economie Festival, wat gehouden wordt in het Kader van Nijmegen European Green Capital. Het Werkboek BMCE is daarna via deze website gratis te downloaden dankzij de steun van een groot aantal partners. U kunt het werkboek vinden onder Publicaties.

De Circulaire Economie

De CE sis gebaseerd op het organiseren van kringlopen waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Strategisch gaat het dus om het organiseren van waardebehoud.Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw te gebruiken. Het doel van circulair ondernemen is zo ontwerpen, maken en gebruiken dat er geen, of tenminste zo minimaal mogelijk, nog sprake is van afval. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen en business modellen met zich mee rond producten en diensten.  Zo ontstaan er meerdere vormen van recycling en is sprake van substitutie en conversie. Echt circulair organiseren  betekent dat in de hele keten zodanige veranderingen moeten plaatsvinden dat kringlopen gedeeltelijk maar het liefste geheel gesloten worden. Dat realiseren brengt een transitie met zich mee.

Business Modellen

De circulaire economie vraagt om business modellen die daar op aansluiten. Uit het onderzoek zijn zeven bouwstenen naar voren gekomen. Dit zijn: Kringlopen, Waardecreatie,Partners, Strategie, Organisatiemodellen, Verdienmodellen en Resultaten. Als u meer wilt weten over deze bouwstenen, klik dan hier voor een korte toelichting.
Wilt u over de resultaten van het onderzoek uit 2017-2018 beschikken, bestel dan het onderzoeksrapport ‘Één zwaluw voorspelt veel goeds’. Het Werkboek Business Modellen voor de Circulaire Economie verschijnt in mei 2018 en is hier gratis te downloaden.