Enquête

Voor het onderzoek wordt een zo breed mogelijk scala aan bedrijven in heel Nederland benaderd. Het is de eerste keer dat dit op deze schaal gebeurt. Om deze schaal te kunnen bereiken, wordt dit onderzoek ondersteund door een aantal partners, waaronder de Rabobank. Deze partners helpen o.a. actief mee deze vragenlijst te verspreiden. We zijn alle partners zeer erkentelijk voor deze steun. Zonder hen was een onderzoek op deze schaal niet mogelijk geweest.

Vertrouwelijkheid

De gegevens die u verstrekt, worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet ter beschikking gesteld aan derden. De door u gegeven antwoorden kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid  en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, noch aan de partners. Aan het eind van de enquête krijgt u een overzicht te zien van uw antwoorden. Dit wordt eenmalig en alleen voor u gegenereerd. U kunt deze resultaten downloaden, printen en desgewenst delen met derden; dat is aan u! U zult niet ongevraagd benaderd worden naar aanleiding van deze enquête.

U krijgt de mogelijkheid om in contact te komen met een of meerdere partners. De namen van de partners worden vermeld aan het eind van de vragenlijst inclusief de optie om met hen contact te zoeken. Ook kunt u hier aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang van dit onderzoek en of u bereid bent ons te ontvangen voor een interview naar aanleiding van deze vragenlijst.

Tijdsinvestering

Deze vragenlijst bestaat uit 27 vragen. Het invullen ervan kost ongeveer 20 à 30 minuten van uw tijd. Om tot zo betrouwbaar mogelijke resultaten te komen stellen wij het zeer op prijs als u alle vragen zo nauwkeurig en volledig mogelijk beantwoordt. Het is helaas onvermijdelijk dat niet alle vragen goed aansluiten op uw bedrijfsactiviteiten. Dat is het gevolg van een landelijk onderzoek waarin gewerkt wordt met één vragenlijst.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw tijd.

Prof. Dr. J. Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) en Drs. H. Stegeman (Hoofdeconoom Nederland Rabobank) en het TEAM Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE).