Infographics Werkboek Circulair Organiseren

Admin

Infographics Werkboek Circulair Organiseren

  • Infographics voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel

    Hieronder volgt een overzicht van de bedrijven en partijen die meegewerkt hebben aan een infographic. Elk van deze infographics geeft aan hoe de kringloop is ingericht en welke partijen daarbij betrokken zijn. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de tijd die zij in ons en daarmee in dit werkboek geïnvesteerd hebben. Met regelmaat wordt in dit werkboek naar deze infographics verwezen. Er staat in alfabetische volgorde een opsomming van de betreffende bedrijven en instellingen, hun websites en een korte omschrijving van wat zij doen in.

  • 17/05/2018