Dank deelname

Nogmaals dank voor de tijd die u heeft geïnvesteerd in ons onderzoek. Hieronder ziet u een diagram dat de door u gegeven antwoorden grafisch weergeeft in relatie tot het gemiddelde van alle respondenten. Het geeft weer hoe uw antwoorden scoren op elk van de vijf bouwstenen die de basis vormen voor Business Modellen in de Circulaire Economie. Het diagram is slechts indicatief en geeft geen absolute prestaties weer.

(Spider Web Eigen Resultaten)

Indien u dat wenst kunt u dit diagram als een PDF bewaren. Dat doet u door hier te klikken.

Benchmark

U kunt uw scores ook vergelijken met het totaal aan respondenten dat meedoet in dit onderzoek. Dit levert een benchmark op. Indien u dat wilt kunt u hier uw benchmark opvragen.

(Spider Web Eigen Resultaten en Benchmark)

Door op de verschillende bouwstenen in deze benchmark te klikken krijgt u per onderdeel een korte toelichting.