DAR

Dar is een publiek bedrijf dat diensten op het gebied van beheer van afval/grondstoffen (130 miljoen kilogram) en openbare ruimte (310.000 inwoners) aanbiedt aan haar aandeelhouders: zes gemeenten in de regio Nijmegen. Dar staat voor de uitdaging om de traditioneel lineaire benadering van afvalbeheer om te bouwen naar een schakel in de circulaire economie. Hierbij zoekt Dar naar de integratie van het duurzaam afval/grondstofbeheer met het beheer van de openbare ruimte.

Dar, en het is weer fris!

“Als Dar is geweest, is het weer fris in de straat”. Het woord ‘fris’ is op vele manieren verbonden met Dar. Als goed werkgever voor de medewerkers, als maatschappelijk betrokken onderneming. Maar ook op de wijze waarop Dar naar de omgeving en de uitdagingen kijkt. Met een ‘frisse’ blik. Dar behoort binnen de regio tot één van de grotere werkgevers. Daarmee heeft Dar ook een voorbeeldrol om de maatschappelijke ontwikkelingen op een juiste wijze in de organisatie tot uitvoering te brengen. Hierbij zijn grondstofbehoud en inclusief ondernemerschap leidende punten. Dit alles vanuit een continue balans tussen bedrijfsvoering en kostenbewustzijn.

Dar draagt bij aan een circulaire leefomgeving

Dar is van mening dat we de leefomgeving moeten zien als één grote bron van grondstoffen. Door de gebruiker van de leefomgeving te betrekken bij het winnen van deze grondstoffen en de resultaten te delen ontstaat begrip. Dit begrip leidt tot betrokkenheid en inzet in de leefomgeving. De gewonnen stromen worden zoveel mogelijk ingezet in de (lokale) circulaire economie en leveren producten op, die weer ingezet kunnen worden bij de inwoners en in de leefomgeving. Dit noemt Dar een ‘circulaire leefomgeving’.


Meer cases:


dar_logo_groen