Fort Resort Beemster

Fort Resort Beemster CO₂ neutraal: Saunabanken zijn opgemetseld, de restwarmte wordt gebruikt als vloerverwarming en om de zwembaden te verwarmen. Regenwater: wordt gefilterd en hergebruikt. Verder zijn er zonnepanelen geïnstalleerd en is het hele fort met led verlicht.

• Circulair bouwen; multipurpose gebouw oftewel een gebouw met meerdere functies (kantoor, opslag, productie, horeca) of circulair demonteren/bouwen door het terugwinnen van grondstoffen.
• Alternatieven brandstoffen in het transport; vervoer en transport aangedreven door elektriciteit, biogas of waterstof. Optimaliseren van transport; lege vrachten beperken en meer efficiëntie in opslag (leegstand en overslag beperken).
• Waterbeheer; afvalwater (her)gebruiken of koelwater gebruiken voor verwarming