Delftland

HHS DELFLAND (grondstof stromen): www.hhdelfland.nl

Delfland, een waterschap, is een ‘functionele democratie’, dat wil zeggen een overheid met een beperkte taak, namelijk de zorg voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering.

No 12 Infografic werkboek ‘Circulair Organiseren’ (2018)