Coroos

Coroos wil hun zoete afvalwater gebruiken om de Zeeuwse omgeving, die momenteel aan het verzilten is, beter toekomstbestendig te maken.

• Verpakkingen beperken of verpakkingsmateriaal bestaande uit hergebruikte materialen of biogrondstoffen, zoals bioplastics, toepassen.
• Onderhoudscontracten opstellen die voor zowel gebruiker als producent meer waarde opleveren.