ARN

ARN B.V. (luiers): www.arnbv.nl/over-arn/luierrecycling
Afvalverwerker recyclet luiers en incontinentiemateriaal en haalt daar energie en grondstoffen uit.

No 2 Infografic werkboek ‘Circulair Organiseren’ (2018)