Bouwstenen

Eerder onderzoek laat zien dat er vijf bouwstenen voor circulaire business modellen onderscheiden kunnen worden. Dit zijn:Kringlopen

Kern van de CE is het sluiten van (materiële) kringlopen in het productieproces en in de levenscyclus van een product. Dit kan deels binnen de eigen organisatie, maar is meestal een opgave tussen partijen in de waardeketen. Samenwerken met het oog op het sluiten van kringlopen is cruciaal.WAARDECREATIE

Door te werken op basis van principes van de CE wordt meer dan alleen financiële waarde gecreëerd. Het gaat ook om het creëren van sociale en ecologische waarde. Voor de specialisten: denk aan Integrated Reporting.STRATEGIE

Succesvol kunnen zijn met de CE vraagt om het kiezen van een duidelijke strategie gericht op circulair ondernemen.ORGANISATIE

De CE vraagt om het samen met partners organiseren in ketens en netwerken; geen enkel bedrijf kan alleen circulair opereren.VERDIENMODEL

Door circulair te organiseren veranderen de verdienmodellen. Het is zaak daar goed naar te kijken.

Keuzes binnen deze vijf bouwstenen leiden tot verschillende business modellen.

Samen met de Rabobank, de andere partners en het onderzoeksteam BMCE zijn bovenstaande bouwstenen uitgewerkt en voorzien van praktijkvoorbeelden.