Bouwstenen

Onderzoek laat zien dat er zeven bouwstenen zijn om circulaire business modellen mee te ontwikkelen. Dit zijn:Kringlopen

Kern van de CE is het sluiten van (materiële) kringlopen in het productieproces en de levenscyclus van een product. Dit kan deels binnen de eigen organisatie, maar is meestal een opgave tussen partijen in de waardeketen. Samenwerken met het oog op het sluiten van kringlopen is cruciaal.PARTNERS

Voor het ontwikkelen van een collectieve waardepropositie is het belangrijk te weten met welke partijen je dat organiseert. Het is cruciaal die partners te vinden die hier ook mee aan de slag willen; zij bepalen de mogelijkheden die je hebt.

CASESWAARDECREATIE

Door te werken op basis van principes van de CE wordt meer dan alleen financiële waarde gecreëerd. Het gaat ook om het creëren van sociale en ecologische waarde. Voor de specialisten: denk aan Integrated Reporting en de Six Capitals benadering.STRATEGIE

Succesvol kunnen zijn met de CE vraagt om het kiezen van een duidelijke strategie gericht op circulair ondernemen.ORGANISATIEMODELLEN

De CE vraagt om het samen met partners organiseren in kringlopen en netwerken; geen enkel bedrijf kan alleen circulair werken.VERDIENMODELLEN

Door circulair te organiseren veranderen de verdienmodellen. Het is zaak daar goed naar te kijken en bewust te onderzoeken wat het beste past zeker  bij de gekozen strategie.

CASESRESULTATEN

In een economie waarin circulariteit een rol van betekenis gaat spelen (naast duurzaamheid) ontstaat er de behoefte om bedrijven te waarderen (en op den duur wel af te rekenen) op hun mate van circulariteit.

CASES

Keuzes binnen deze zeven bouwstenen leiden tot verschillende business modellen.