De belofte van DE CIRCULAIRE ECONOMIE | VM | SEPTEMBER 2018

We zijn onderweg in een transitie van een lineaire naar een meer duurzame en circulaire economie (CE). Dat vraagt om het ontwerpen en samenstellen van grondstoffen die makkelijk en kostenefficiënt te hergebruiken zijn. Om de CE economisch rendabel te maken is het zaak om kringlopen vanaf het begin zo in te richten dat dit mogelijk is. We realiseren ons steeds meer dat dit nogal wat met zich meebrengt. Juist hier kunnen verenigingen een rol nemen.

Anders organiseren | Circulair organiseren is niet hetzelfde als recyclen. Bij recycling is het doel afval opnieuw te gebruiken op basis van de (rest)waarde.

lees verder