Seminar SOCIALE Aspecten van de circulaire economie | 27 oktober 2016

DIT SEMINAR HEEFT AL PLAATSGEVONDEN. De noodzaak voor een circulaire economie groeit. De aandacht gaat vooralsnog uit naar materiële kant. Maar wat betekent circulair organiseren voor mensen? Daar gaat het debat nauwelijks over. Het lijkt wel alsof er een blinde vlek hiervoor bestaat.

In dit middag-seminar op de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt ingezoomd op de sociale kant van de circulaire economie.

Een aantal vragen staan op deze middag centraal:

• Waarom is er een ’blinde vlek’ voor de sociale aspecten?
• Wat moet in de huidige ideeën over CE aangevuld worden, zodat mensen hun plaats in het circulaire gedachtegoed krijgen?
• Waar zijn praktijken waar mensen mogelijk intuïtief en onbedoeld al proberen deze lacune in te vullen?

Aan de hand van verschillende key-notes door Michel Smiers (Sociosfeer), Linda Steg (RUG) Jan Jonker (RU), en de presentaties van de casussen Milieuwerk Amsterdam, Gispen en Schoongewoon worden deze vragen verkend en uitgewerkt. Samen vormt dit de basis om te komen tot een agenda voor de toekomst.

Een boeiende interactieve middag voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociale kanten van de circulaire economie.

Sides van dit programma kunt u  hier vinden.