Programma SEMINAR BUSINESS MODELLEN voor de CIRCULAIRE ECONOMIE (BMCE)

Datum: 6 oktober 2016.  Tijd: 13.00 u. – 17.30 u.

Locatie: Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) Arnhem

Hoe staat het nu echt met de circulaire economie in Nederland? Wat doen bedrijven? Wat zijn de succesvolle business cases?

De circulaire economie is ‘hot’.

Maar ondanks veel ronkende woorden en mooie beloften is er nog vrij weinig bekend over de praktijk van de circulaire economie in Nederland. Op 6 oktober 2016 zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd zullen worden.  Dit zal gebeuren in Arnhem op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW).

Dit is het tot nu toe grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Het onderzoek heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden en is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management).

Het onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven in de praktijk van alledag omgaan met de circulaire economie. Weten we wel wat de circulaire economie betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen?

Ruim 500 organisaties, initiatieven en personen in de twee provincies vulden de enquête in. Vervolgens zijn bijna 50 van hen geïnterviewde. Uit het onderzoek komen acht sprekende casussen naar voren waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar wordt.

bouwstenen

U maakt op zes oktober kennis met de bouwstenen waar het bij een circulaire economie om gaat: (1) het sluiten van kringlopen, (2) en streven naar meervoudige waardecreatie, (3) het kiezen van een passende strategie, (4) het vormgeven van een organisatie die daarbij past en (5) het ontwikkelen van verdienmodellen.

 

PROGRAMMA

Na woorden van welkom volgt een key-note over de achtergronden van de circulaire economie en de opzet en uitvoering van het regionale onderzoek. Hierna worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de hand van vijf korte presentaties. Het seminar wordt afgesloten met een korte terugblik en een verassende vooruitblik.

13.30 – 14.00 u.:    Inloop en registratie

14.00 – 14.05 u.:    Woord van Welkom door dagvoorzitter Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland Rabobank

14.05 – 14.15 u.:    Welkom door Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland

14.15 – 14.25 u.:    Welkom door Koen Eising en Dominique Hermans (Alliander)

14.25 – 14.45 u.:    Key-note over het waarom van BMCE’s en de opzet en resultaten van het pilot onderzoek, Prof. dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen

14.45 – 15.15 u.:    Organiseren van kringlopen: Ivo Kothman (Team BMCE) & Geanne van Arkel (Interface)

Verdienmodellen: Tara Janssen (Team BMCE) & Gerben Bijker (Roof2Roof)

15.15 – 15.45 u.:                PAUZE

15.45 – 16.15 u.:    Waardecreatie Ivo Kothman (Team BMC)  & Birgitta Kramer (Vitens)
Strategie Tara Janssen (Team BMCE) & Frans van den Boorn (ENGIE)

16.15 – 17.00 u.:    Synthese.

CIRCLES en andere zaken. Hoe deze uitkomsten te verbinden met de regionale economie. Chris Lorist (VNO NCW)

Wat leren we van dit onderzoek en deze middag. Jan Jonker

Op naar een landelijk onderzoek BMCE. Hans Stegeman en Jan Jonker

Dankwoorden en wel thuis. Hans Stegeman en Jan Jonker

17.00 – 18.00 u.:    Napraten en netwerk borrel