Masterclass Industriële Symbiose | 23-02-2017 TU Delft

In de Circulaire Economie is het delen van grondstoffen en het uitwisselen van bijproducten/afval. Hiervoor gaan bedrijven verbanden met elkaar aan die uitstijgen boven gewoon supply chain management en logistiek. Naast deze materiële kant is er ook nog de energievoorziening die ook gedeeld kan worden. Werd vroeger restwarmte weggekoeld, nu kiezen bedrijven vestigingsplaatsen waar ze die restwarmte kunnen gebruiken. Op steeds meer bedrijfsterreinen is interesse in elkaar vanwege restmateriaal of restenergie. 

 

Het uitwisselen wordt Industriële Symbiose genoemd. In deze masterclass leert u hoe u dit kunt toepassen voor uw bedrijf of bedrijventerrein. De masterclass gaat in op:

·         Het theoretisch kader van Industriële Ecologie (IE), waartoe ook Industriële Symbiose (IS) behoort

·         De methodes waar Industriële Symbiose gebruik van maakt, zoals industrial network evolutionclosed loop supply chain managementlife cycle design, etc.

·         Voorbeelden van Industriële Symbiose in de praktijk en de voordelen ervan voor deelnemende bedrijven

·         Zelf een IE/IS netwerk (helpen) opzetten.

 

De masterclass wordt verzorgd door Dr. ir. Gijsbert Korevaar (assistant professor Industrial Symbiosis aan de Technische Universiteit Delft). Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur Inloop en koffie

14.00 – 15.00 uur 1e uur: Introductie IE/IS, methodes en voorbeelden

15.00 – 15.30 uur pauze met koffie en thee

15.30 – 17.00 uur 2e uur: voorbeelden verder uitgewerkt vanuit een business perspectief en een eigen IE/IS netwerk opzetten. Hierna nog 30 minuten voorbeelden doornemen en vragen beantwoorden.

17.00 – borrel 

 

De masterclass vindt plaat op de TU Delft op donderdag 23 februari in de “Hive” ruimte van de universiteitsbibliotheek van de TU Delft.

 

Aan deze masterclass zijn kosten verbonden van 150 euro excl. BTW. Via deze linkhttps://www.aanmelder.nl/92835 kunt u zich opgeven. Mocht dit niet werkbaar voor u zijn, kunt u zich ook opgeven door een mail terug te sturen aan j.h.welink@tudelft.nl .Voor het netwerken willen we graag in een lijst uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Bij het aanmelden via de link kunt u toestemming geven of u op deze netwerklijst wilt. Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst en een routebeschrijving rond.

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jan-Henk Welink 

 

Phone:   0031 – 15 – 278 9205

Mobile: 0031 – 6 – 42 13 26 14

 

TU Delft

Building 3mE

Block 8D 3.05 (3rd floor, room 05)

Mekelweg 2

2628CD Delft