Koers zetten naar een circulaire economie| Sigma 2018

Vijf transitiescenario’s op weg naar 2020-2030

De klimaatopgave, energietransitie en de circulaire economie vormen de opmaat naar een grootschalige transitie. De omvang en urgentie van deze transities vragen om een maatschappijbrede aanpak. In dit artikel worden vijf scenario’s geschetst waarlangs deze transitie zich kan voltrekken.

lees verder