Seminar The City as a Business model | 4-10-2018

Op 04.10.18 was het één-daagse EU seminar “The City as a Business Model” op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kern was presentaties van projecten in verschillende steden die duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit nastreven. De voertaal was engels.

P+ heeft de afgelopen weken een aantal Europese steden geportretteerd. De overeenkomst: ze werken aan nieuwe businessmodellen om daarmee doelen te realiseren op het terrein van de circulaire economie en sociale cohesie in de stad.

Meer informatie vindt u hier.