Seminar: Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) | 6 oktober 2016

DIT SEMINAR HEEFT AL PLAATSGEVONDEN MET RUIM 250 DEELNEMERS

Hoe staat het nu echt met de circulaire economie in Nederland?
Wat doen bedrijven?
Wat zijn de succesvolle business cases?
De circulaire economie is ‘hot’. Maar ondanks veel ronkende woorden en mooie beloften is er nog vrij weinig bekend over de praktijk van de circulaire economie in Nederland. Op 6 oktober 2016 zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd zullen worden. Dit zal gebeuren in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW).
Dit is het tot nu toe grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Het onderzoek heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden en is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management).
Het onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven in de praktijk van alledag omgaan met de circulaire economie. Weten we wel wat de circulaire economie betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen?
Ruim 500 organisaties, initiatieven en personen in de twee provincies vulden de enquete in. Vervolgens zijn bijna 50 van hen geïnterviewd. Uit het onderzoek komen acht sprekende casussen naar voren waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar wordt.

Bouwstenen circulaire economie

U maakt op zes oktober kennis met de bouwstenen waar het bij een circulaire economie om gaat:
(1) het sluiten van kringlopen
(2) en streven naar meervoudige waardecreatie
(3) het kiezen van een passende strategie
(4) het vormgeven van een organisatie die daar bij past
(5) het ontwikkelen van verdienmodellen.

Practisch

Indien u niet aanwezig heeft kunnen zijn, op de perspagina vindt u alle informatie over deze middag.