Alleen voor studenten bedrijfskunde | Radboud Universiteit Nijmegen !

NO WASTE Hackathon op 18 & 19 oktober aanstaande. Deze is onderdeel van het derdejaars keuzevak ‘Duurzaam Ondernemen’ van de RU, Faculteit der Beleidswetenschappen. Het vak draait al langer (en is populair) maar het is de eerste keer dat we het in deze opzet geven.

Het vak start formeel op 5 september a.s. en bestaat uit 7 hoorcolleges en 5 voorbereidende werkcolleges. Het staat open voor alle studenten die studeren aan de RU. Er is ruimte voor 100 studenten die kunnen deelnemen. De werkcolleges zijn qua aantal en omvang beknopt gehouden zodat er programmatisch voldoende ruimte blijft voor de Hackathon, wat in feite een enigszins uitgebreide workshop is. In twee dagen doorlooptijd moeten de studenten in teams van vijf personen een duurzaam businessmodel ontwikkelen voor een inerte factie van afval (die grotendeels bestaat uit steen, puin en glas). Dit doen ze aan de hand van het speciaal ontwikkelde Business Model Template (BMT). Het onderwerp van dit jaar is ontwikkeld in samenspraak met NEDVANG (de organisatie achter de glasbakken e.d.). Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Studenten werken dus aan een echt en maatschappelijk relevant vraagstuk.

Informatie en programma: info@nieuwebusinessmodellen.nl