Landelijk Onderzoek
Business Modellen
Circulaire Economie

Welkom bij het landelijk onderzoek naar de Circulaire Economie (CE). Dit onderzoek is geïnitieerd vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het is gebaseerd op een eerdere regionale pilot in het voorjaar van 2016. Dit landelijke onderzoek is mede tot stand gekomen in samenwerking met economen van de Rabobank. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoe bedrijven circulaire ideeën en principes in hun bedrijfsprocessen inzetten. Met de inzichten die dit oplevert hopen wij ontwikkelingen, strategieën en business modellen in beeld te brengen die daarop aansluiten en bij te dragen tot het versnellen van de circulaire economie. Het onderzoek helpt u als respondent om na te gaan hoe ‘circulair’ u bent en waar eventueel nog kansen liggen om uw bedrijfsmodel te verbeteren. Het geeft niet alleen ons inzicht, maar u ook inspiratie! De enquete staat tot ± begin oktober 2017 in ongewijzigde vorm online.

De Circulaire Economie

De CE streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en de innovatie van producten en diensten.  Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat laatste betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden.

Business Modellen

De circulaire economie vraagt om een nieuwe generatie business modellen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er vijf bouwstenen zijn voor circulaire business modellen. Dit zijn: kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatie- en verdienmodellen. Als u meer wilt weten over deze bouwstenen, klik dan hier voor een korte toelichting.
Wilt u de eerste resultaten van het huidige onderzoek weten, bestel dan het onderzoeksrapport ‘Één zwaluw voorspelt veel goeds’, of kijk naar het programma/ slides van de conferentie zoals deze plaatsgevonden heeft op 18 mei.